"Söz düşünceyi fetheder, ama ona hükmeden yazıdır" Walter Benjamin

04 Nisan 2017

NESİMİ'DEN TUYUĞLAR
I

Dalmışam şol bahra kim pâyânı yoh
Düşmişem şol rence kim hüsrânı yoh
Görmişem şol bedri kim noksânı yoh
Bulmışam şol genci kim vîrânı yoh

II

Bî-vefâ dünyâdan usandı gönül
Yok didi dünyâyı yok sandı gönül
Düşdi ışkın odına yandı gönül
Vahdetün kand-âbına kandı gönül
Share:
Yorum Gönder

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Scroll To Top