"Söz düşünceyi fetheder, ama ona hükmeden yazıdır" Walter Benjamin

15 Ocak 2011

ALLAH’IM BU VUSLATI HİCRAN ETME !


Allahım bu vuslatı hicran etme Aşkın sarhoşlarını nalan etme
Sevgi bahçesini yemyeşil bırak Bu mestlere bahçelere kasdetme
Dalı yaprağı vurma hazan gibi Halkını başı dönmüş zelil etme
Kuşunun yuvasının ağacını Yıkma da kuşlarını perran etme
Kumunu ve mumunu karıştırma Düşmanları kör et de şadan etme
Hırsızlar aydınlığın düşmanıdır Onların işlerini asan etme
İkbal kıblesi yalnız bu halkadır Umut kabesin öyle viran etme
Bu çadır iplerini öyle katma Çadır senindir eya sultan etme
Yok dünyada hicrandan daha acı Ne istiyorsan et de onu etme

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ

Share:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Scroll To Top