"Söz düşünceyi fetheder, ama ona hükmeden yazıdır" Walter Benjamin

01 Ocak 2012

UYUM SEVGİ YOLUDUR.

Uyumsuzluk kendi nefsini onaylama yoludur.
Sevgiyi, gerçek ve daimi iyiliğin kaynağını inkar edenler, giderek yorgun düşer,sinirli olur ve zamanından önce yaşlanırlar.
Zihninizi sürekli ‘Başaracağım!’ demeye eğitin. Ancak o zaman sizden istenilen şeyi nasıl başaracağınızı düşünürsünüz. Çünkü çok fazla mantık yürütmek endişe, şaşkınlık ve şüpheyi doğurur. Sonunda irade gücünüz o kadar işlemez duruma gelir ki, herhangi bir hareket yapmakta aciz kaldığınızı anlarsınız.
Olumlama ve onaylamaların müthiş gücü!!!
Olumlama ve onaylamalar, kişisel gelişimin en önemli unsurlarındandır! Olumlamak ve onaylamak, bir düşünceyi “kesinleştirmek, sabitleştirmek, pekiştirmek” demektir! Bir düşüncenin olumlanması ve onaylanması o düşüncenin zaten şimdiden öyle olduğu konusunda güçlü, olumlu, bir bildirimdir! Bu, düşündüğünüz şeyi kesinleştirme yöntemidir! Kesinleştirdiğiniz bir düşünce de zamanla güçlendikçe sizin gerçekliğiniz halini alacaktır!
Zihnimizden sürekli olarak olumlu ya da olumsuz düşünceler geçmekte, ve bizde etki bırakan düşünce ve eylemler düşüncelerimizi, inançlarımızı ve yaşama bakış açımızı etkilemektedir! Eğer biz zihnimize olumlu mesajlar göndermez, olumlu düşünmez, olumlu eylemlerde bulunmaz isek zihnimiz olumsuz düşüncelerin çöplügü haline gelir ve bu çöplükten temiz düşüncelerin çikmasi zorlaşir! En kötüsü böylesi bir zihinsel çöplükte yaşadığımızın farkında değilizdir! Kendimize göre genellikle olumsuz olan, kötü olan diğerleridir! Diğerleri olumsuz, diğerleri kötü, diğerleri kokuşmuştur!… Tabi ki olumsuz düşünce çöplügü de diğerlerinindir, pis kokular oradan gelmektedir!...
Meşhur biz söz vardır: “Herkes kendi kapısının önünü temizlerse kirlilik diye bir şey olmaz” Aynı şekilde herkes kendi zihnini olumsuz düşüncelerden temizlerse ortalıkta suç düşüncesi, dolayısıyla da suç eylemleri olmaz! Tabi ki bu ütopik bir düşünce diyeceksiniz! Bir tek benim zihnimin temizlenmesi ile ne olur diyeceksiniz! Çok şey olur! Meşhur denizyıldızı öyküsü vardır! Türkiye temiz toplum olma yolunda sizin gibi temiz bir birey kazanır! İnanmış bir kişi 99 kişiden daha güçlüdür! Ayrıca siz kazanırsınız, daha iyi bir birey, daha iyi bir çalisan olarak!…
Zihnimize biz bilerek olumlu mesajlar yüklemezsek olumsuz düşünceler kendiliğinden yüklenecektir! Zihnimize yüklenen olumsuz düşünceler de zihnimizdeki olumsuz orduyu besleyecektir! Olumlama ve onaylama ile zihnimize olumlu mesajlar yükleyebiliriz! Yüklediğimiz bu olumlu mesajlar ne kadar güçlü ve yoğun duygular içeriyorsa zihnimizde o kadar olumlu düşüncenin oluşmasına yol açar! Bir veya birkaç defalık yükleme hiç bir işe yaramayacaktır! Zihnimizi bir savaş alanına benzetmiştik: şu an için bir çogumuzun zihninde biz farkında olsak da olmasak da çok güçlü bir olumsuzluk ordusu var!En basitinden şu yazdıklarıma burun kıvıranlar, küçümseyenler, işe yaramayacağını iddia edenler bilsinler ki zihinlerindeki olumsuz ordunun hakimiyeti altındadırlar, kendi negatif düşüncelerinin uşakları olmuşlardır!
Zihnimize her gün düzenli olarak yüklediğimiz olumlu düşünceler de zihinde güçlendiği zaman olumlu eylemlere yol açar! Olumlu düşünceler zihninizde ne kadar güçlüyse, o kdar başarılı, o kadar mutlu, o kadar enerjik, o kadar coşkulu… olursunuz!
Binlerce kilometrelik bir yolculuk tek bir adımla başlar! Bir işe başlamak ve karar vermek için en iyi zaman ŞIMDİ ŞU AN’dır! Şimdi, şu an karar verin! Daha olumlu, daha mutlu, daha huzurlu…bir insan olmaya, daha olumlu, daha mutlu, daha huzurlu…bir yaşam sürmeye!...İnsan mükemmel bir biçimde yaratılmıştır ve bilinçli bir insan da yaşamı boyunca bu mükemmelliği tekrar yakalayabilmek için uğraşir!...Çünkü zihni kirlenmiştir, tekrar o saflığı yalaması, özüne dönmesi gerekir!...
Her insan belirli bir genetik şifreyle doğar ve bu şifreye uygun yaşarsa mutlu, huzurludur!... Eğer içinizde bir huzursuzluk hissediyorsanız bilin ki Öz’ünüze uygun yaşamıyorsunuz demektir! Düşüncelerimizi değiştirebiliriz ama Öz’ümüzü asla! Öz bir fakat öze giden yolu gösteren şifre farklıdır! Şifreyi çözen hayatı çözmüs sayılır!...Yaşam gayesini bulmuştur!...Sokrat’ın güzel bir sözü vardır:

Alıntıdır…

Share:
Yorum Gönder

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Scroll To Top