FAHİM BEY VE BİZ...


Halbuki aleyhimizde verilen hükümlerin sebepleri
çok kere bizim kusurlarımız değil,
bize bakanların görüşlerini bulandıran
kendi hisleri, acizleri ve öfkeleridir.
Zalim size zulüm etmekteki sebebi kendi, fena kanında bulur.
Sizi ısıran köpek siz ısırılmaya müstahak olduğunuz için değil,
kendisi kuduz olduğu için ısırır.
Onun için ehemmiyeti olan şey sizin ısırılmanız değil,
kendisinin ısırmasıdır.

Abdülhak Şinasi HİSAR 

Yorum Gönder